Zmiany dla przedsiębiorców 2020

Zmiany dla przedsiębiorców w 2020 r.

///
komentarze0
/

Przeanalizowałem dla Was zmiany dla przedsiębiorców, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. – przygotowane przez rząd. Część z nich oceniam pozytywnie a część negatywnie. Sami oceńcie!

Zmiany dla przedsiębiorców 2020: niższa stawka podatku dla skali podatkowej

Już od początku 2020 r. przedsiębiorca będzie odprowadzać stawkę w wysokości 17% dla dochodów nieprzekraczających 85 528 zł oraz stawka 32%  dla dochodów ponad tą wartość.

W 2019 r. obowiązywał przejściowy okres, gdzie stawka podatku dla dochodu nieprzekraczającego 85 528 zł została obniżona z 18 do 17% – w tzw. okres przejściowy  tj. od września do grudnia obowiązywał podatek 17,75%, stosowany do wyliczenia zaliczek na podatek dochodowy dla przedsiębiorców.

Zmiany dla przedsiębiorców 2020: NIP nabywcy na paragonie a faktura

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o podatki od towaru i usług od 1 stycznia 2020 roku zmieniają się przepisy, dotyczące wystawiania faktur na podstawie paragonów. Istotną zmianą jest to, że: na paragonie musi znajdować się NIP nabywcy jeżeli w późniejszym czasie będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu (nabywca ma prawo, aby na podstawie paragonu faktura została wystawiona przed upływem 3 miesięcy od końca miesiąca, z którego pochodzi paragon). 

Działanie to ma zapobiec wystawianiu tzw. pustych faktur. 

Wiele takich paragonów, „wyrzuconych” do kosza można odnaleźć w sklepach, gdzie są kasy samoobsługowe lub tez na stacjach benzynowych – teraz nie będziesz miał możliwości, aby na podstawie takiego paragonu przedsiębiorca mógł otrzymać fakturę

Zmiany dla przedsiębiorców 2020: indywidualny mikrorachunek podatkowy

Z początkiem roku każdy przedsiębiorca, będzie musiał posiadać Indywidualny mikrorachunek podatkowy, który jest przypisany do danego podatnika (tak jak w przypadku nr konta w ZUS). Z kolei pracodawcy jako płatnikowi, taki rachunek będzie służył do wpłat, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT) oraz dodatkowo do płatności podatku od towaru i usług VAT.  Dzięki niemu każdy z nas będzie posiadać swój jeden, indywidualny i niezmienny rachunek do wpłat podatków (PIT, CIT i VAT). Dodatkowo będziesz mógł wpłacić na ten rachunek, także karne odsetki od przeterminowanych płatności wraz z naliczonymi kosztami upomnienia. Pozostałe podatki wpłacasz na dotychczasowych zasadach na nr rachunków wskazanych przez urzędy skarbowe.

Nr mikrorachunku możesz wygenerować na stronie podatki.gov.pl tuż przed przelanie pierwszego podatku w 2020 r. –  czyli zaliczki na podatek za grudzień 2019 r. należy wpłacić do 20 stycznia 2020 r. już na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Zmiany dla przedsiębiorców 2020: nowe wyższe składki ZUS dla przedsiębiorcy w 2020 r.

Zmiany dla przedsiębiorców 2020
Zdjęcie ze strony ZUS.pl

Wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, zmienia się podstawa, od jakiej składki ZUS będą naliczane.  

Przyjęte przeciętne wynagrodzenie będzie na poziomie 5227 zł, będzie ono stanowić podstawę wymiary naliczenia składek ZUS w wysokości 60% tej kwoty, czyli 3136,20 zł.

Przekłada się to na wyższe składki ZUS odprowadzane przez przedsiębiorców.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorcy w 2020 r.:

  • składka emerytalna – 612,19 zł
  • składka rentowa – 250,90 zł
  • składka chorobowa  – 76,84 zł
  • składka wypadkowa – 52,37 zł
  • składka na Fundusz Pracy – 76,84 zł
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne – ?? – z chwilą pisania tego wpisu, wartość jeszcze nie jest znana Edit: składka zdrowotna na 2020 r. wynosi 362,34

Sumując powyższe wartości, składki ZUS na 2020 r. wyniosą 1354,64 zł wobec 1246,92 w roku 2019. Oznacza to wzrost o 107,72 zł. 

Szacowana składka zdrowotna w 2020 r. wyniesie ok. 370 zł – edit: 362,34 zł, czyli wzrost o 20,02 zł

Powyższe wysokości składki dotyczą przedsiębiorców, którzy w roku 2019 osiągnęli przychód wyższy niż 120 tys. zł.

Zmiany dla przedsiębiorców 2020: 500 plus dla małych firm

Z zapowiedzi Ministra Finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, wynika, że: przedsiębiorcy, którzy osiągają przychody, nie wyższe niż 10 tys. zł miesięcznie a dochód nie przekracza  6 tys. zł miesięcznie, mogą zapłacić do ZUS średnio o 500 zł miesięcznie. Dodatkowym wymogiem do spełnienia, jest prowadzenie działalności w 2019 r. przez co najmniej 60 dni.

Wg nowej ulgi, mikro firmy, które dziś płacą składki ZUS  w wysokości 1316,97 zł w 2020 r., zapłacą 886,97 zł – czyli pozostanie w kieszeni ok. 430 zł.

Z możliwości skorzystania ulgi dla firm zostali wykluczeni przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w 2019 r. w formie karty podatkowej oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Chodzi o fakt zmuszania pracowników do przechodzenia z etatu na samozatrudnienie.

Okres obowiązywania pakietu 500 plus dla firm wyniesienie maksymalnie 36 miesięcy w ciąg kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Należy tutaj pamiętać, że skorzystanie z 500 plus dla firm związane jest z płaceniem niższej składki emerytalnej – co konsekwentnie wpłynie na wysokość świadczenia emerytalnego w przyszłości.

Przeczytajcie także:

Jak wygenerowałem indywidualny mikrorachunek podatkowy

3 najprostsze sposoby poprawiania budżetu domowego

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

Zostaw wiadomość

error

Podoba się blog? Dołącz do profilu na Facebooku