Bezpłatna konsultacja: tel.: 693 181 863.

rodzinny kredyt mieszkaniowy

Rodzinny kredyt mieszkaniowy

//
komentarze0
/

Od 1 marca 2023 r. ma zacząć funkcjonować nowy program rządowy Rodzinny kredyt mieszkaniowy. Jest to ewolucja istniejącego już programu Mieszkanie bez wkładu własnego. Rząd w „nowym” rozwiązaniu planuje kilka zmian w ramach tzw. „Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy”. Czy ten zakres zmian będzie ostateczny? Niebawem się dowiemy. W poniższym artykule dostaniesz pakiet informacji na temat Rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Czym jest program Rodzinny kredyt mieszkaniowy? 

Rodzinny kredyt mieszkaniowy to zmieniony program Mieszkanie bez wkładu własnego, który ma pomóc tym kredytobiorcom, którzy nie posiadają wkładu własnego.
Dzisiaj wymagany minimalny wkład własny to 10% wartości transakcji. Wartość transakcji = wartość zakupu mieszkania i np. garażu oraz wartość wykończenia/remontu. Jest też kilka banków, które wymagają posiadania min 20% wkładu własnego.

Rodzinny kredyt mieszkaniowy będą mogły oferować te banki, które podpiszą umowę o współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Podobnie jak w programie mieszkanie bez wkładu własnego rolą BGK będzie udzielanie gwarancji wkładu własnego oraz realizowanie wypłat z tytułu „spłata rodzinna”.

Rodzinny kredyt mieszkaniowy – jaka pomoc z programu?

W odróżnieniu od poprzednich rozwiązań (Rodzina na Swoim i Mieszkanie dla Młodych), Program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy nie finansuje części spłaty raty kredytu ani nie wnosi części wkładu własnego.

Za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego państwo gwarantuje wkład własny nawet do 20 %. Gwarancja BGK „obchodzi” zapisy posiadania przez kredytobiorcę wkładu własnego, wynikające z rekomendacji KNF.

Wg zapowiedzi Ministerstwa Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy może być połączony z zapowiadanym kredytem Bezpieczny Kredyt 2%.

To, co jest bardzo ważne, zmianie uległa maksymalna wartość wkładu własnego, którą klient może wnieść do zakupu. Maksymalny wkład własny w Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym wynosi 200.000 zł i nie może być wyższy niż:

 • 20% przy zmiennej stopie procentowej
 • 30% przy okresowo stałej stopie procentowej

W nowym rozwiązaniu, zostanie zmieniona minimalna kwota gwarancjiZ programu będą mogły skorzystać osoby, które zgromadziły pewną kwotę środków własnych. W przypadku posiadania np. 3% wkładu własnego, podczas gdy bank wymaga 20%, to gwarancją zostanie objęte pozostałe 17% i odwrotnie.

Dodatkową zaletą nowego programu jest podwyższenie ceny maksymalnej za m2 mieszkania. W przypadku „Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy” limit cenowy jest przeliczony wg wskaźnika 1,3 dla rynku wtórnego oraz 1,4 dla rynku pierwotnego. W przypadku Mieszkania bez wkładu własnego współczynniki wynosiły odpowiednio 1,2 i 1,3.

Jest to bardzo ważna i istotna zmiana. Więcej mieszkań powinno znaleźć się w tym limicie cenowym za 1 m2.

Aktualny limit cenowy Mieszkanie bez wkładu własnego i Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy TUTAJ możesz sprawdzić

Kto może skorzystać z programu Rodziny Kredyt Mieszkaniowy? 

Z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy mogą ubiegać się single, małżeństwa i rodziny z dziećmi.

Osoby żyjące w związku nieformalnym, które nie wychowują wspólnie dzieci, mogą ubiegać się jedynie jako odrębne jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Pomoc finansowa dotyczy osób, które chcą uzyskać kredyt na:

 • Kooperatywa mieszkaniowa – jako NOWOŚĆ!!
 • zakup mieszkanie z rynku pierwotnego wraz z wykończeniem,
 • zakup mieszkanie z rynku wtórnego wraz z remontem,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z wykończeniem czy też remontem,
 • budowę domu jednorodzinnego, w tym wykończenie i zakup działki,
 • mieszkanie/dom musi być położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kooperatywa mieszkaniowa

Co to jest kooperatywa mieszkaniowa? Wg ustawy jest to grupa 3 osób fizycznych, które są stronami umowy kooperatywnej lub spółki cywilnej, mogą one wspólnie zrealizować inwestycję mieszkaniową.

Zgodnie z zapisami ustawy kooperatywa mieszkaniowa nie może być nastawiona na zysk. Działanie, którego celem jest sprzedaż nieruchomości i osiągnięcie zysku jest niedozwolone.
Przewidziana została możliwość ubiegania się o mieszkanie z gminy, a ta będzie mogła rozkładać należność na raty. Dodatkowym plusem dla gminy, będzie sposobność ubiegania się o grant na infrastrukturę, jeśli zdecyduje się na bonifikatę dla kooperatywy lub spółdzielni.

Rodziny Kredyt Mieszkaniowy – jakie warunki trzeba spełnić?

Warunkiem skorzystania z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy jest brak prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego.

Posiadanie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie wyklucza możliwości ubiegania się o kredyt.

Dodatkowo w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie tego kredytu, nie
dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej. Wyjątkiem jest darowizna udziału nie większego niż 50% na rzecz osoby, która posiadała już wcześniej udział w nieruchomości. 

Analogicznie jak w przypadku mieszkanie bez wkładu własnego, wyjątkiem są rodziny wielodzietne:

 • 2 dzieci, wnioskodawcy mogą posiadać nie więcej niż jedno mieszkanie/dom, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m2
 • 3 dzieci, wnioskodawcy mogą posiadać nie więcej niż jedno mieszkanie/dom, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 75 m2
 • 4 dzieci, wnioskodawcy mogą posiadać nie więcej niż jedno mieszkanie/dom, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 90 m2
 • 5 albo więcej dzieci, wnioskodawcy mogą posiadać nie więcej niż jedno mieszkanie/dom, a limit metrażowy nie obowiązuje.

W przypadku rodzin z dziećmi maksymalny wkład własny w takiej sytuacji nie może przekraczać 10%.

Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat.

Spłata rodzinna

Program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy zakłada nie tylko gwarancje na pokrycie wkładu własnego ale również opcję tzw. „spłaty rodzinnej„.

Wysokość spłaty rodzinnej:

 • 20.000 zł, gdy w gospodarstwie domowym pojawia się drugie dziecko;
 • 60.000 zł przy powiększeniu gospodarstwa domowego o trzecie lub kolejne dziecko.

Bank BGK bezpośrednio przelewa środki na rzecz kredytu udzielonego przez Bank kredytujący. Ustawa nie reguluje sposobu nadpłaty (czy jest to skrócenie okresu kredytowania, czy też obniżenie wartości raty).

Szczegóły Programu znajdują się w Ustawie – Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o [gwarantowanym] <rodzinnym> kredycie mieszkaniowym.

Nowelizacja przepisów wejdzie w życie z dniem 1 marca 2023 roku.

Rodziny Kredyt Mieszkaniowy – zwrot środków do BGK

Obowiązek zwrotu środków może dotyczyć jednie kredytobiorcę, który otrzymał tzw. spłatę rodzinną.

Spłata rodzinna podlega zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w pełnej kwocie, gdy kredytobiorca:

1. Został prawomocnie skazany za przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023 i 2054)
2. w okresie 5 lat od dnia dokonania spłaty rodzinnej:
a) sprzedał mieszkanie lub dom, którego zakup był dokonany z wykorzystaniem środków z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej,
b) wynajął lub użyczył mieszkanie albo dom jednorodzinny,
c) dokonał zmiany sposobu użytkowania mieszkania albo domu lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
„Część spłaty rodzinnej dokonanej na rzecz kredytobiorcy podlega zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty dokonanej na rzecz tego kredytobiorcy spłaty rodzinnej oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60″

Podsumowanie

Zakup mieszkania przy wsparciu programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy to nowelizacja ustawy o „gwarantowanym kredycie mieszkaniowym”. Pozwala ona osobom bez wymaganego wkładu własnego do zakupu (czy też wybudowania) swojego pierwszego M.

Ze względu, że ten program nie przewiduje żadnych wpłat do zbywcy, to klient zainteresowany tym programem musi mieć zdolność na 100% wartości przedsięwzięcia (jeżeli nie posiada żadnego wkładu własnego).

Od 13 lat pracuję jako pośrednik (doradca) kredytowy i współpracuję z klientami w zakresie uzyskania najkorzystniejszych rozwiązań finansowych.

Na co dzień, spotkać się ze mną można w Warszawie, Zapraszam do współpracy 

– Piotr Zdanowicz – Twój Ekspert (pośrednik doradca) kredytowy w Warszawie.

Jesteś zainteresowany/a wyliczeniem swojej zdolności kredytowej, to zapraszam do kontaktu lub prześlij dalej jeśli uważasz, że warto. 

Warto również przeczytać inne wpisy z tej serii:

Bartłomiej Wrzosek
Bartłomiej Wrzosek
2023-11-04
Do Pana Piotra trafiliśmy zupełnym przypadkiem przy okazji pierwszej rozmowy z deweloperem i okazało się, że lepiej trafić nie mogliśmy. Pan Piotr wszystko co dotyczyło kredytu hipotecznego przedstawiał w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Zawsze jest skory do rozmowy i ponownego wyjaśniania. Gorąco polecamy i na pewno jeszcze wrócimy!
Laura Merchel
Laura Merchel
2023-09-18
Pan Piotr to solidna marka. Pomógł nam przy uzyskaniu kredytu hipotecznego. Przygotował symulacje różnych banków, wybraliśmy tą najdogodniejszą dla nas. Poprowadził nas przez ten cały skomplikowany proces. Jestem mega zadowolona, rzeczowa, fachowa pomoc. Z kontaktem żadnych problemów, zawsze mogłam liczyć na rozmowę w razie jakichkolwiek wątpliwości, jeśli nie od razu to zawsze Pan Piotr oddzwaniał-mega plus. Teraz możemy cieszyć się swoimi wymarzonymi czterema kątami.
Krzysztof Sapiejewski
Krzysztof Sapiejewski
2023-05-22
Bardzo sympatyczna i sprawna współpraca. Doradca godny zaufania i polecenia.
Arek Pędziwiatr
Arek Pędziwiatr
2023-04-20
Polecam współpracę z Panem Piotrem - rzeczowo i konkretnie. Bardzo dobry kontakt telefoniczny i mailowy. Pomaga nawet w skomplikowanych przypadkach - zatrudnieniu zagranicą oraz działalności w Polsce.
Karol Kondewicz
Karol Kondewicz
2023-03-09
Anna T
Anna T
2023-01-23
Nie ma lepszego specjalisty, eksperta z tak ogromną wiedzą merytoryczną, zrozumieniem klienta, znajomością finansów i wszelkich regulacji kredytowych na rynku. Pierwszy raz poznałam Pana Piotra 9 lat temu, w 2013, gdy szukałam profesjonalnego doradcy ds. kredytu hipotetycznego i z sukcesem zakończyliśmy proces zakupu mieszkania w Warszawie. Uprzednio próbowałam współpracować w tamtym czasie z innymi doradcami, ale u żadnego z nich nie odnalazłam tak dużej determinacji w osiąganiu zamierzonego celu, nie widziałam tak ogromnej wiedzy rynkowej oraz podejścia klienta pod kątem dogłębnej analizy potrzeb i zrozumienia oczekiwań. Od tamtego momentu wiedziałam, że jeśli kiedykolwiek będę potrzebować kolejnego wsparcia dot. kredytu / analizy wsparcia finansowego to jedyną osobą do której się zgloszę będzie to Pan Piotr. Tak też się stało, gdy po 7 latach kontaktu i budowania biznesowej relacji, zdecydowałam się na kupno drugiego mieszkania nad polskim morzem. Pan Piotr ponownie stanął na wysokości zadania i wykazał się ogromnym profesjonalizmem, niezmiennie imponującym poziomiem wiedzy i znajomością rynku finansowego. Nie znajdą Państwo lepszego eksperta i doradcy na rynku. Z ogromną przyjemnością polecam współpracę z Panem Piotrem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.
Oskar Groblewski (Roggy)
Oskar Groblewski (Roggy)
2023-01-09
Pan Piotr był bardzo pomocny przy załatwieniu kredytu firmowego. Przedstawił możliwe opcje i wyjaśnił wynikające różnice. Dodatkowo pomógł przy kontakcie z bankiem podczas składania wniosków, co było znacznym ułatwieniem, ponieważ nie przepadam za tak dużą "papierkologią" :)
Cezary Jachowski
Cezary Jachowski
2023-01-01
Serdecznie polecam współpracę z Panem Piotrem, pełen profesjonalizm i kultura osobista.
Kiryl Maushuk
Kiryl Maushuk
2022-12-29
Korzystałem z usług Pana Piotra i bardzo polecam Pana jako doradcę.
apiko w2
apiko w2
2022-12-29
Pan Piotr jest rzetelnym i kompetentym doradcą. Korzystaliśmy z usług Pana Piotra w temacie kredytu na działkę. Otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informację oraz pomoc. W rezultacie kredyt na dobrych warunkach i zadowolony klient -czyli my:). Skąd o tym wiemy? Stąd iż nasz kolega który wziął kredyt na podobną działkę w podobnym okresie u innego doradcy ma obecnie sporo wyższą ratę.
Dziękuję za oddanie głosu!
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Zostaw wiadomość