Bezpłatna konsultacja: tel.: 693 181 863.

Limit zużycia prądu

Limit zużycia prądu 2000 kWh

//
komentarze0
/

Sejm w ramach walki ze wzrostem kosztów prądu wprowadził limit zużycia prądu 2000 kWh. Zamrożenie cen prądu oznacza niższe ceny za energię dla gospodarstw zużywających do 2000 kWh rocznie. Są też i limity do 2600 kWh i 3000 kWh. Aktualnie ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. W ustawie mamy zapis dotyczący ceny energii elektrycznej i stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców uprawnionych. Jak to wygląda w praktyce? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

Kogo dotyczą limity zużycia prądu?

Ustawa określa pojęcie odbiorca uprawniony – odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. .., dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby
a) gospodarstw domowych, … oraz c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza…. oraz części wspólnych

Limit zużycia prądu 2000 kWh

Wg danych statystycznych średnia ilość zużytego prądu przez jedną osobę wynosi ok. 700 kWh. Wg danych GUS średnia ilość osób w gospodarstwie domowym wynosi 3,3 osoby, stąd też kwota 2000 kWh. Oczywiście każde gospodarstwo domowe jest indywidualne, jedni mieszkają w mieszkaniu a drudzy w domach. Każde gospodarstwo domowe ma różne sprzęty AGD i w różny sposób z nich korzysta itp.

Limit zużycia prądu 2600 kWh: dla kogo?

Wyższy limit zużycia prądu w wysokości 2600 dotyczy tych gospodarstw domowych, w których zamieszkuje osoba niepełnosprawna.

Limit zużycia prądu 3000 kWh: dla kogo?

Ustawa przewiduje zwiększenie limitu o 1000 kWh dla gospodarstw domowych:

a) dla rodzin wielodzietnych, które posiadają Kartę Dużej Rodziny (tutaj nie liczy się ile rodzic posiada dzieci, tylko czy posiada Kartę Dużej Rodziny).
UWAGA: Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

b) rolnicy, prowadzący gospodarstwo rolne

c) osoby fizyczne niebędące rolnikiem, ale prowadzące „dział specjalny produkcji rolnej” nieprowadzącego innego rodzaju działalności gospodarczej.

W jaki sposób można skorzystać z niższej ceny prądu?

Osoby czy też gospodarstwa domowe, które zużywają poniżej 2000 kWh, nie muszą nic robić.

Gospodarstwa domowe, którym przysługuje limit 2600 kWh, muszą złożyć w spółce energetycznej oświadczenie dotyczące spełniania warunków:

  • Przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności

Gospodarstwa domowe, którym przysługuje limit 3000 kWh, muszą złożyć w spółce energetycznej oświadczenie dotyczące spełniania warunków:

  • Przedstawienie Karty Dużej Rodziny
  • udokumentowanie, że jest się rolnikiem lub tez prowadzi się specjalny dział produkcji rolnej.

Powyższe oświadczenia, powinny zostać złożone niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. Mogą być złożone w formie pisemnej lub też elektronicznej. Wg zapisów ustawy, firmy prowadzące sprzedaż energii elektrycznej mogą uzyskać dostęp do ePUAP (minister może nadać podmiotowi uprawnionemu, „funkcjonalność podmiotu publicznego”).

Co się dzieje w przypadku przekroczenia limit?

W przypadku gospodarstw domowych, które przekroczą dany limit poszczególnych progów, zapłacą aktualną stawkę za 1 kWh ponad wyznaczony limit. W dniu 11.10.2022 r. pojawiła się informacja, że cena maksymalna powyżej limitów wyniesie ok. 70 groszy. (wcześniejsze kalkulacje zapowiadały stawka za 1 kWh nawet 2,17 zł dla taryfy G11).

Bonus 10% dla oszczędnych

Ustawodawca, aby zachęcić mieszkańców Polski do oszczędności energii elektrycznej, przewidział Bonus „Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego”.
W celu zakwalifikowania się do takiego bonusu należy w okresie od 01.10.2022 do 31.12.2023, mieć maksymalnie 90% zużycia prądu w stosunku do okresu 01.10.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

Można tutaj podejrzewać o sprytny manewr naszych rządzących. Jeżeli już dzisiaj zaczniemy oszczędzać prąd, wówczas ograniczymy ilość zużytych kWh w okresie porównawczym. Ale czy na pewno?

Wg wyliczeń trzeba zaoszczędzić ok. 12,5% zużyte energii, a nie 10% – tak jak zapowiada rząd.

Wniosek o rozliczenie rekompensaty (bonusu) powinno złożyć się do zarządcy rozliczeń (zakład energetyczny) do dnia 30 kwietnia 2024.

Podsumowanie

Wzrost cen energii dotyczy każdego z nas. Praktycznie każda czynność naszego życia wymaga zużycia energii elektrycznej (gotowanie, sprzątanie, nauka, praca, relaks itp.). Niestety z powodów geopolitycznych mamy aktualnie bardzo wysokie wzrosty cen energii. Wyznaczone limity mogą nie spełniać naszych oczekiwań, każdy z nas mieszka w innych warunkach (małe, duże mieszkanie, dom na wsi czy też w mieście).

Ja wraz z moja rodziną mieścimy się w limicie 2000 kWh (nie przysługują nam wyższe limity), ale moi znajomi (także rodzina 2 + 2 w tym samym bloku co my) zużywa już ponad 2200 kWh. Wydaje mi się, że najgorzej będą miały osoby, które mieszkają we własnych domach. U nich zużycie prądu jest wyższe niż w mieszkaniach o porównywalnych wielkościach. Oprócz samego zużycia energii na gotowanie, sprzątanie, oświetlenie pomieszczeń dochodzą jeszcze koszty związane z ogrzaniem domu (pompy centralnego ogrzewania) oświetlenia podwórka czy też bramy elektrycznej.

Podcast z tym artykułem znajdziesz na Youtubie – zapraszam do obejrzenia.

Jesteś zainteresowany/a wyliczeniem swojej zdolności kredytowej, to zapraszam do kontaktu lub prześlij dalej jeśli uważasz, że warto:).

Warto również przeczytać inne wpisy z tej serii:


Dziękuję za oddanie głosu!
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Zostaw wiadomość