Bezpłatna konsultacja: 693181863

Bezpieczny kredyt 2%

Aktualne informacje na temat Bezpieczny kredyt 2%

//
komentarze0
/

Ważne i aktualne informacje na temat Bezpieczny kredyt 2%!! Aktualnie Sejm przygotował pod nazwą Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Projekt tej ustawy został skierowany do Senatu, który może zaakceptować obecny projekt lub też złożyć poprawki. Aktualnie jest to najbardziej aktualny projekt ustawy dotyczący wsparcia przy zakupie swojej pierwszej nieruchomości. Ustawa ta łączy kilka rozwiązań związanych z kredytem mieszkaniowym: rodzinny kredyt mieszkaniowy zwany potocznie mieszkanie bez wkładu własnego oraz bezpieczny kredyt 2%.

O rozwiązaniu, jakim jest Rodzinny kredyt mieszkaniowy, pisałem już wcześniej w artykule: Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy Znajdziesz w nim, najważniejsze informacje na temat zasad funkcjonowania tego programu.

Natomiast o rozwiązaniu, jakim jest Bezpieczny kredyt 2%, pisałem w artykule: Bezpieczny Kredyt 2%.

Poniżej znajdziesz Ważne informacje o Bezpieczny kredyt 2%. Są to najczęściej zadawane pytania przez osoby zainteresowane przed przystąpieniem do tego programu.

Bezpieczny kredyt 2%, to kredyt na 2%

NIE!! Bezpieczny kredyt 2% to nie jest kredyt z oprocentowaniem 2%, tak naprawdę jest tylko nazwa marketingowa programu.

Zasady dopłat polegają na całkowicie na innych zasadach. Rząd dopłaca do wysokości oprocentowania kredytu i realna stopa w zależności od banku może wynieść ok. 3-4%. Wszystko będzie uzależnione od Banku oraz od tego czy mamy 10, czy 20% wkładu własnego.

Kiedy start programu bezpieczny kredyt 2%?

Bezpieczny kredyt 2% według projektu ustawy ma ruszyć już od 1 lipca 2023 roku. Tutaj ważne – 1 lipca to sobota, czyli mowa o starcie programu od 3 lipca. Na dzień dzisiejszy żaden z banków nie przystąpił jeszcze do tego programu.

Być może start programów w bankach będzie analogicznie tak jak była sytuacja z mieszkaniem bez wkładu własnego. Gdzie w dniu wejścia w życie ustawy żaden z banków jeszcze nie oferował tego kredytu, dopiero po upływie 2 czy 3 tygodni pierwszy bank przystąpi do tego programu, a następnie do niego dopiero przystąpiły kolejne banki. Czy tutaj tak będzie? Najprawdopodobniej dowiemy się dopiero w pod koniec czerwca.

Jakie banki mają bezpieczny kredyt 2%?

Poniżej aktualna lista banków, które mają bezpieczny kredyt 2%:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS
 3. Bank PEKAO S.A.
 4. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 5. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 6. Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie
 7. PKO Bank Polski S.A.
 8. SGB-Bank S.A. i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem S.A.
 9. VeloBank S.A.
 10. BOŚ Bank.
 11. mBank S.A.
 12. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

  Wg informacji które otrzymuję z banków:
  * Santander: planowany termin uruchomienia programu to koniec listopada

Wyliczenia rat bezpieczny kredyt 2%

Na stanach bankowych są zamieszczone ogólnodostępne kalkulatory, które liczą szacowaną zdolność kredytową dla tego programu. Niestety bardzo często kalkulator ten nie działa lub też wskazuje błędna wartość. Na wartość zdolności kredytowej ma wpływ wiele innych czynników.

Jako pośrednik (doradca) kredytowy mam dostęp do kalkulatorów bankowych, które liczą zdolność i wysokość raty BK2%.

Dla moich klientów jestem w stanie wyliczyć rząd wielkości raty, wysokości dopłat, jakich możemy spodziewać się, korzystając ze wsparcia programu bezpieczny kredyt 2%.

Zdolność kredytowa a bezpieczny kredyt 2%

Według zapowiedzi rządu zdolność kredytowa w bezpieczny kredyt 2% jest lepiej liczona niż ta, która jest wyliczana w tradycyjnych kredytach hipotecznych.
Wg założenia zdolność kredytowa jest liczona do wysokości raty, którą ma płacić kredytobiorca, czyli rata po dopłatach.

Bezpieczny kredyt 2% a limit ceny za m2

Rozwiązanie, jakim jest bezpieczny kredyt na 2%, nie przewiduje limitu cenowego za metr kwadratowy! Jedyną wartością jest maksymalna kwota kredytu hipotecznego:

 1. 500 000 zł dla singla
 2. 600 000 zł w przypadku małżeństw lub osoby samotnie wychowującej co najmniej jedno dziecko

Bezpieczny kredyt 2% a wkład własny

Maksymalny wkład własny jest określony kwotowo, a nie procentowo. Udział wkładu własnego przy zakupie mieszkania nie może być wyższy niż 200 000 zł.

Jeżeli wnioskodawca nie ma wkładu własnego wówczas może powiązać bezpieczny kredyt 2% z tak zwanym Rodzinnym kredytem mieszkaniowym — mieszkanie bez wkładu własnego.

Problem z wyceną nieruchomości

Ogromny problem dla osób ktore nie posiadają 20% wkładu własnego:
Jeżeli z bankowej wyceny wartość nieruchomości jest niższa niż wartość na umowie i kredytobiorca(y) nie posiada 20% wkładu własnego to bank BGK odmawia gwarancji wkładu własnego. To oznacza, że taka osoba nie otrzyma kredytu na wnioskowaną kwotę – musi posiadać odpowiedni wkład własny.

Ważne informacje na temat Bezpieczny kredyt 2% dla związków nieformalnych.

Związki nieformalne nie mogą wspólnie ubiegać się o bezpieczny kredyt 2%. Projekt ustawy wyklucza wspólny kredyt. Jeżeli jest związek nieformalny, to tylko jedna z tych osób może przystąpić do programu rządowego, nie mogą tutaj przystąpić dwie osoby tak jak przy tradycyjnym kredycie.  

Ważne informacje na temat Bezpieczny kredyt 2% dla małżeństw z rozdzielnością majątkową.

Osoba będąca w związku małżeńskim i posiadająca rozdzielność majątkową – może samodzielnie kupić i uzyskać kredyt hipoteczny BK2%.

Bezpieczny kredyt 2% ustawa

Tutaj znajdziesz aktualną ustawę o Bezpieczny Kredyt 2%: Ustawa Bezpieczny Kredyt 2%

Czy można nadpłacać bezpieczny kredyt 2%?

Wielu klientów zainteresowanych programem BK2% zastanawia się, „czy kredyt 2% można spłacić wcześniej”. Co do zasady Bezpieczny kredyt 2% można nadpłacić bezproblemowego dopiero po okresie pierwszych trzech lat.

W okresie pierwszych 3 lat kredyt 2% można nadpłacać pod pewnymi warunkami:
1. Łączna wysokość spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę do raty tego kredytu.

2. W ciągu pierwszych 3 lat wartość nadpłaty oraz wartość wniesionego wkładu własnego nie może być wyższa niż 200 tys. zł

Bezpieczny kredyt 2% dla obcokrajowca

Z rozwiązania, jakim jest bezpieczny kredyt 2%, mogą skorzystać także obcokrajowcy. Ważne jest to, że obcokrajowiec musi prowadzić gospodarstwo domowe w Polsce. Natomist jeżeli nie prowadzi gospodarstwa domowego w Polsce, to małżonek tej osoby musi posiadać obywatelstwo polskie.

Bezpieczny kredyt 2% a budowa domu

Ważne informacje na temat budowy domu w programie BK2%

Bezpieczny kredyt przewiduje także możliwości wybudowania nieruchomości, przy czym mamy tutaj trochę inne limity niż w przypadku zakupu mieszkania. W przypadku posiadania działki i budowy domu, maksymalna docelowa wartość nieruchomości może wynieść nie więcej niż 1 mln zł.

Jeśli obecna wartość działki z rozpoczętą budową przekracza 200 tys., to można będzie otrzymać kredyt 2% jedynie w wysokości:

– 100 tys. (singiel bez dziecka)

– 150 tys. (małżeństwo lub w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko)

Czyli jest to bardziej kredyt dla tych osób, które budowały dom za gotówkę, a zabrakło środków na dokończenie budowy czy też wykończenie.

Oczywiście nadal musi być spełniony warunek, że wartość wkładu własnego i kredytu nie przekracza 1 mln zł.

Jeżeli posiadasz działkę i zastanawiasz się nad budową domu?

Jeżeli masz działkę, na której nie masz rozpoczętych jeszcze prac budowalnych – możesz uzyskać BK2% i sfinansować budowę tym kredytem – tutaj ważne informacje: maksymalna wartość kredytu nie może przekroczyć:

 1. 500 000 zł dla singla
 2. 600 000 zł w przypadku małżeństw lub osoby samotnie wychowującej co najmniej jedno dziecko

Tutaj należy pamiętać o maksymalnej wartości docelowej – tj: wartość działki nieruchomości po wybudowaniu nie może być wyższa niż 1 000 000 zł (1 mln zł).

Budowa domu a ograniczenie pow. użytkowej.

Program BK2% nie ma ograniczeń co do powierzchni użytkowej planowanego domu.

Niestety Banki mają wewnętrzne regulację które wskazują ile musi być minimalny koszt za m2 wybudowanej nieruchomości. Tutaj niestety nie przejdzie tłumaczenie, że rodzina pomoże i potrzebujemy pieniądze tylko na materiały.

Czy będzie kontrola Bezpieczny Kredyt 2%

Ustawa przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli w ciągu 5 lat od dnia złożenia oświadczenie o spełnianiu „uprawień” do ubiegania się o Bezpieczny Kredyt 2%. Kontrolę może przeprowadzić bank, który udzielił kredytu.
Aby przeprowadzić taką kontrolę, trzeba mieć odpowiednie narzędzia do tego oraz zasób ludzki.
Banki które udzielają kredytu 2 procent – na dzień dzisiejszy nie mają na to budżetu ani pracowników, którzy mogliby dokonywać takiej kontroli.

Ustawodawca narzuca na klienta podpisania oświadczenie czy spełniamy kryteria bezpiecznego kredytu. Dodatkowo po pierwszych 5 latach oraz po 10 latach kredytobiorca podpisuje będzie musiał podpisać oświadczenie, że nie utracił praw do otrzymania dopłat. Oświadczenie te są „pod rygorem odpowiedzialności karnej”.

Wynajem mieszkania kupionego w Bezpieczny Kredyt 2 procent.

W projektach ustawy mamy zapisy dotyczące utraty dopłaty do kredytu jeżeli mieszkanie zostanie wynajęte. Wg Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. istnieje możliwość wynajęcia takiego mieszkanie bez utraty dopłaty!!.

Wynajem mieszkania kupionego w programie Bezpieczny Kredyt 2%

Ustaw dopuszcza czerpanie korzyści finansowych z wynajmu mieszkania zakupionego w programie Bezpieczny Kredyt 2%.
Jeżeli kredytobiorca kupił mieszkanie w BK2%, a następnie przeprowadzi się do małżonka, który nabył swój lokal przed zawarciem małżeństwa (lub które nabył w drodze dziedziczenia). Można te mieszkanie wynajmować i nie utracić dopłaty!!.

W innym przypadku , kredytobiorca traci prawa do dopłat – i zaczyna spłacać pełną ratę – co dla niektórych klientów może wiązać się z ogromnym problemami finansowymi. Bank może chcieć przeliczyć zdolność kredytową klienta.

Posumowanie

Poniższy artykuł powstał na najczęściej pojawiające się pytania od klientów. Na bieżąco będę tutaj dodawać odpowiedzi na pytania.

Nie wiesz, czy w Twojej sytuacji możesz starać się o Bezpieczny Kredyt 2%, jaką masz zdolność kredytową, jaka będzie wysokość raty? Na te i inne pytanie mogę Ci udzielić odpowiedzi i przygotować do kredytu hipotecznego.

Na co dzień, spotkać się ze mną można w Warszawie — spotkania stacjonarne Praga oraz Wola.
Zapraszam do współpracy – Piotr Zdanowicz – Twój Ekspert („doradca” pośrednik kredytowy) w Warszawie.

Podcast na temat tego artykułu obejrzysz na YT

Warto również przeczytać inne wpisy z tej serii:

Bartłomiej Wrzosek
Bartłomiej Wrzosek
2023-11-04
Do Pana Piotra trafiliśmy zupełnym przypadkiem przy okazji pierwszej rozmowy z deweloperem i okazało się, że lepiej trafić nie mogliśmy. Pan Piotr wszystko co dotyczyło kredytu hipotecznego przedstawiał w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Zawsze jest skory do rozmowy i ponownego wyjaśniania. Gorąco polecamy i na pewno jeszcze wrócimy!
Laura Merchel
Laura Merchel
2023-09-18
Pan Piotr to solidna marka. Pomógł nam przy uzyskaniu kredytu hipotecznego. Przygotował symulacje różnych banków, wybraliśmy tą najdogodniejszą dla nas. Poprowadził nas przez ten cały skomplikowany proces. Jestem mega zadowolona, rzeczowa, fachowa pomoc. Z kontaktem żadnych problemów, zawsze mogłam liczyć na rozmowę w razie jakichkolwiek wątpliwości, jeśli nie od razu to zawsze Pan Piotr oddzwaniał-mega plus. Teraz możemy cieszyć się swoimi wymarzonymi czterema kątami.
Krzysztof Sapiejewski
Krzysztof Sapiejewski
2023-05-22
Bardzo sympatyczna i sprawna współpraca. Doradca godny zaufania i polecenia.
Arek Pędziwiatr
Arek Pędziwiatr
2023-04-20
Polecam współpracę z Panem Piotrem - rzeczowo i konkretnie. Bardzo dobry kontakt telefoniczny i mailowy. Pomaga nawet w skomplikowanych przypadkach - zatrudnieniu zagranicą oraz działalności w Polsce.
Karol Kondewicz
Karol Kondewicz
2023-03-09
Anna T
Anna T
2023-01-23
Nie ma lepszego specjalisty, eksperta z tak ogromną wiedzą merytoryczną, zrozumieniem klienta, znajomością finansów i wszelkich regulacji kredytowych na rynku. Pierwszy raz poznałam Pana Piotra 9 lat temu, w 2013, gdy szukałam profesjonalnego doradcy ds. kredytu hipotetycznego i z sukcesem zakończyliśmy proces zakupu mieszkania w Warszawie. Uprzednio próbowałam współpracować w tamtym czasie z innymi doradcami, ale u żadnego z nich nie odnalazłam tak dużej determinacji w osiąganiu zamierzonego celu, nie widziałam tak ogromnej wiedzy rynkowej oraz podejścia klienta pod kątem dogłębnej analizy potrzeb i zrozumienia oczekiwań. Od tamtego momentu wiedziałam, że jeśli kiedykolwiek będę potrzebować kolejnego wsparcia dot. kredytu / analizy wsparcia finansowego to jedyną osobą do której się zgloszę będzie to Pan Piotr. Tak też się stało, gdy po 7 latach kontaktu i budowania biznesowej relacji, zdecydowałam się na kupno drugiego mieszkania nad polskim morzem. Pan Piotr ponownie stanął na wysokości zadania i wykazał się ogromnym profesjonalizmem, niezmiennie imponującym poziomiem wiedzy i znajomością rynku finansowego. Nie znajdą Państwo lepszego eksperta i doradcy na rynku. Z ogromną przyjemnością polecam współpracę z Panem Piotrem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.
Oskar Groblewski (Roggy)
Oskar Groblewski (Roggy)
2023-01-09
Pan Piotr był bardzo pomocny przy załatwieniu kredytu firmowego. Przedstawił możliwe opcje i wyjaśnił wynikające różnice. Dodatkowo pomógł przy kontakcie z bankiem podczas składania wniosków, co było znacznym ułatwieniem, ponieważ nie przepadam za tak dużą "papierkologią" :)
Cezary Jachowski
Cezary Jachowski
2023-01-01
Serdecznie polecam współpracę z Panem Piotrem, pełen profesjonalizm i kultura osobista.
Kiryl Maushuk
Kiryl Maushuk
2022-12-29
Korzystałem z usług Pana Piotra i bardzo polecam Pana jako doradcę.
apiko w2
apiko w2
2022-12-29
Pan Piotr jest rzetelnym i kompetentym doradcą. Korzystaliśmy z usług Pana Piotra w temacie kredytu na działkę. Otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informację oraz pomoc. W rezultacie kredyt na dobrych warunkach i zadowolony klient -czyli my:). Skąd o tym wiemy? Stąd iż nasz kolega który wziął kredyt na podobną działkę w podobnym okresie u innego doradcy ma obecnie sporo wyższą ratę.
Dziękuję za oddanie głosu!
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Zostaw wiadomość