Mieszkanie bez wkładu własnego

///
komentarze0
/

W dniu 1 października 2021 r. weszła w życie ustawa, która pozwala kupić mieszkanie bez wkładu własnego. Daje bankom narzędzie do oferowania klientom kredytów, którzy nie posiadają wkładu własnego lub tym, którzy nie chcą zainwestować środków własnych. Od dnia 14 lipca 2022 r. już można składać wnioski o taki kredyt. Na dzień dzisiejszy tylko w jednym banku. Pozostałe banki, które podpisały umowę w BGK, przygotowują proces, aby móc oferować klientom taki kredyt. W poniższym artykule dostaniesz pakiet informacji na temat tego programu.

Czym jest program Mieszkanie bez wkładu własnego? 

Mieszkanie bez wkładu własnego to program pomocowy dla tych kredytobiorców, którzy nie posiadają, lub też nie chcą wnieść tzw. wkładu własnego. Na dzień dzisiejszy minimalny wkład własny (poza programem mieszkanie bez wkładu własnego) wynosi 10% wartości transakcji. Wartość transakcji = wartość zakupu mieszkania i np. garażu oraz wartość wykończenia/remontu. Jest też część banków, które wymagają od wnioskodawcy min 20% wkładu własnego.

Obsługą kredytobiorców z programu Mieszkanie bez wkładu własnego zajmują się banki, które podpiszą umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Rolą BGK w programie jest udzielanie gwarancji wkładu własnego oraz realizowanie wypłat z tytułu „spłata rodzinna„. Na moment pisania tego artykułu jest 8 Banków, które przystąpiły do tego programu.

Mieszkanie bez wkładu własnego – jaka pomoc z programu?

To, co ważne w odróżnieniu od poprzednich rozwiązań (RNS i MDM), Program Mieszkanie bez wkładu własnego, nie finansuje części kredytu ani wkładu własnego.

Za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego państwo gwarantuje wkład własny nawet do 20 proc. Gwarancja BGK „obchodzi” zapisy posiadania przez kredytobiorcę wkładu własnego – wynikające z rekomendacji KNF.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie udzielany do wysokości 100 tys. zł. To, co bardzo ważne, środki z gwarancji uwzględniają także i wykończenie mieszkania. Wszystko musi się zmieścić w limicie ceny za m2. TUTAJ możesz sprawdzić
Przykłady:

1. Klient wnioskuje o kredyt tylko na zakup mieszkania za 400 tys., wtedy maksymalna kwota gwarancji wynosi 80 tys., ale nie więcej niż 20% wartości zakupu.

2. Klient wnioskuje o kredyt na zakup mieszkania 400 tys, oraz na wykończenie 100 tys., wtedy maksymalna kwota gwarancji wynosi 100 tys. zł, ale nie więcej niż 20% wartości przedsięwzięcia (zakup + wykończenie).

Co to jest spłata rodzinna?

Program rządowy Mieszkanie bez wkładu własnego zakłada nie tylko gwarancje na pokrycie wkładu własnego ale również opcję tzw „spłaty rodzinnej„. Będzie to wsparcie w wysokości 20 000 zł (po urodzeniu drugiego dziecka) i 60 000 zł (po urodzeniu trzeciego i kolejnego). Bank BGK bezpośrednio przelewa środki na rzecz kredytu udzielonego przez Bank kredytujący. Ustawa nie reguluje sposobu nadpłaty (czy jest to skrócenie okresu kredytowania czy też obniżenie wartości raty).

Kto może skorzystać z programu Mieszkanie bez wkładu własnego? 

Z programu Mieszkanie bez wkładu własnego mogą skorzystać single, pary, małżeństwa i rodziny z dziećmi.

Osoby żyjące w związku nieformalnym, które nie wychowują wspólnie dzieci, mogą ubiegać się o przyznanie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego odrębnie jako jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Pomoc finansowa dotyczy lokatorów, którzy na kredyt chcą:

  • nabyć mieszkanie z rynku pierwotnego,
  • kupić mieszkanie z rynku wtórnego,
  • wybudować dom,
  • mieszkanie/dom musi być położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Mieszkanie bez wkładu własnego – jakie warunki trzeba spełnić?

Warunkiem skorzystania z programu Mieszkanie bez wkładu własnego jest brak prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego.

Dodatkowo w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie tego kredytu nie
dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej.

Wyjątkiem są rodziny wielodzietne:

  • 2 dzieci, wnioskodawcy mogą posiadać nie więcej niż jedno mieszkanie/dom, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m2
  • 3 dzieci, a wnioskodawcy mogą posiadać nie więcej niż jedno mieszkanie/dom, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 75 m2
  • 4 dzieci, wnioskodawcy mogą posiadać nie więcej niż jedno mieszkanie/dom, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 90 m2
  • 5 albo więcej dzieci, wnioskodawcy mogą posiadać nie więcej niż jedno mieszkanie/dom, a limit metrażowy nie obowiązuje.

Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat.

Jak złożyć wniosek Mieszkanie bez wkładu własnego? 

Jak już wcześniej pisałem, kredyt ze wsparciem BGK jest udzielany tylko przez banki, które mają podpisaną z nim umowę.

  1. Wraz z wnioskiem kredytowym należy złożyć druk: „Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji”

2. Bank, do którego został złożony wniosek kredytowy, ocenia go i podejmuje decyzję kredytową. 

Po podjęciu decyzji o przyznaniu kredytu, bank kredytujący sporządzi umowę.

3. Po podpisaniu umowy (i spełnieniu warunków do wypłat kredytu) Bank uruchamia kredyt. 

Mieszkanie bez wkładu własnego – wątpliwości

Ograniczona ilość banków, które podpisały umowę o współpracują z BGK

Na dzień dzisiejszy tylko 1 bank, który przyjmuje wnioski kredytowe.

Oferta bankowa – czy banki będą stosować taką samą ofertę jak dla kredytów z tradycyjnym wkładem własnym?

Maksymalny limit cenowy za m2 – TUTAJ możesz sprawdzić

Mieszkanie bez wkładu własnego – zwrot środków do BGK

Ustawa nie przewiduje konieczności zwrotu/spłaty gwarancji wkładu własnego. Obowiązek zwrotu środków może dotyczyć jednie kredytobiorcę, który otrzymał tzw. spłatę rodzinną.

Spłata rodzinna podlega zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w pełnej kwocie gdy kredytobiorca:

1. Został prawomocnie skazany za przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023 i 2054)
2. w okresie 5 lat od dnia dokonania spłaty rodzinnej:
a) sprzedał mieszkanie lub dom, którego zakup był dokonany z wykorzystaniem środków z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej
b) wynajął lub użyczył mieszkanie albo dom jednorodzinny
c) dokonał zmiany sposobu użytkowania mieszkania albo domu lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
„Część spłaty rodzinnej dokonanej na rzecz kredytobiorcy podlega zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty dokonanej na rzecz tego kredytobiorcy spłaty rodzinnej oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60″

Podsumowanie

Zakup mieszkania przy wsparciu programu Mieszkanie bez wkładu własnego, to ustawa o „gwarantowanym kredycie mieszkaniowym”, która pozwoli osobom bez wymaganego wkładu własnego zakup (czy też wybudowanie) swojego pierwszego M.

Jesteś zainteresowany/a wyliczeniem swojej zdolności kredytowej, to zapraszam do kontaktu lub prześlij dalej jeśli uważasz, że warto. 

Warto również przeczytać inne wpisy z tej serii:

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

Zostaw wiadomość

error

Podoba się blog? Dołącz do profilu na Facebooku