fbpx
Bezpłatna konsultacja: tel.: 693 181 863.

zmiana wiboru na wiron

Zmiana WIBORu na WIRON

//
Comments2
/

Rząd, aby ulżyć wszystkim kredytobiorcom z powodu rosnących stóp procentowych zapowiedział, że nastąpi zmiana WIBORu na WIRON. W celu dokonania reformy wskaźników referencyjnych została powołana Narodowa Grupa Robocza (NGR), która zdecydowała, że WIBOR zostanie zastąpiony przez WIRON (znany dotąd jako WIRD).

KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) przygotowała tzw. mapę drogową, dotyczącą wprowadzenia tego nowego wskaźnika.

Kiedy to nastąpi i co to oznacza dla obecnych i przyszłych posiadaczy kredytów hipotecznych?

Co to jest WIBOR?

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Wg założenia jest to wartość, po jakiej banki miedzy sobą pożyczają pieniądze. W praktyce bardzo często okazywało się, że jest to wartość, po jakiej banki są gotowe pożyczyć pieniądze. Czyli nie dochodziło do fizycznej pożyczki, ale do deklaracji (gotowości) dokonania takiej pożyczki.

WIBOR jest częścią składową oprocentowania kredytów o zmiennej stopie procentowej, które to przez wiele lat były udzielane przez polskie banki. Kredyty te są oferowane dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Są to kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, kredyt inwestycyjny, limit w koncie oszczędnościowym, limit na karcie kredytowej. Zmiana wysokości WIBORU wpływa także na wysokość oprocentowania leasingu, którym głównie posługują się przedsiębiorcy.
WIBOR jest także stawką bazową dla obligacji i instrumentów pochodnych.
Oprocentowanie kredytów jest ustalane z uwzględnieniem WIBOR-u obowiązującego w danym terminie, najczęściej jest to WIBOR 6M lub WIBOR 3M.

Im wyższa wartość WIBORU, tym wyższą ratę za kredyt musimy zapłacić, a odsetki od wykorzystanych limitów są wyższe.

Co to jest WIRON

WIRON to Warsaw Interest Rate Overnight (Poprzednia nazwa indeksu to Warszawski Indeks Rynku Depozytowego – WIRD). Jest to indeks transakcyjny opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami. Nie są to już tylko same banki, ale i inne instytucje finansowe.
Co do zasady wskaźnik ten jest wyliczany na podstawie faktycznych transakcji, a nie deklaracji, jak miało to miejsce w przypadku WIBORu.

Na dzień dzisiejszy WIRON jest niższy niż WIBOR

O ile w dzisiejszych umowach kredytowych mamy jasno określony wskaźnik WIBOR 3 m czy też 6 m, który jest brany do wyliczenia rat kredytów, o tyle rozporządzenie zmieniające WIBOR na WIRON nie określa, który WIRON ma być brany pod uwagę przez banki. Wg informacji, które uzyskałem z banków na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze wiadomo, który wskaźnik WIRON będzie stosowany przez banki (3m czy 6m). Myślę, że w najbliższych tygodniach banki zaczną przekazywać więcej dokładnych informacji na ten temat.

Tutaj sprawdzisz ILE WYNOSI WIRON?

Kiedy nastąpi zmiana WIBORu na WIRON

Rozpoczęcie całej procedury zmian ma nastąpić już w grudniu 2022 r. i potrwać do końca 2024. W tym okresie będą poszczególne etapy.

XII 2022

Już grudniu 2022 r. banki będą musiały dokonać wyboru docelowego wskaźnika oraz identyfikacji zakresu
działania.

Wg założeń przedstawionych przez KNF już od grudnia 2022 roku uczestnicy rynku będą mogli stosować indeks WIRON w nowych instrumentach finansowych.

2023

W 2023 r. ma się rozpocząć kampania edukacyjna i informacyjna dotycząca zasad korzystania z nowego wskaźnika referencyjnego.

Zgodnie z zapowiedziami w 2023 roku banki mogą wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON, równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR. Oznacza to, że wskaźniki będą mogły funkcjonować równolegle.

W 2023 roku ma być wprowadzony indeksu WIRON także i do produktów dla przedsiębiorców (spółek kapitałowych).

2024

W 2024 r. ma się rozpocząć wycofywanie produktów i instrumentów stosujących WIBOR na rzecz produktów i instrumentów stosujących WIRON.

W ofercie banków i innych podmiotów zastosowanie mają nowe produkty stosujące wskaźnik WIRON. Nowe produkty dotyczą przede wszystkim konsumentów i jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych. Banki mają za zadanie rozwijać rynek kredytów mieszkaniowych, w których stosowana jest zmienna, jak i stała stopa procentowa.


Także w 2024 r. ma dojść do zmian na rynku obligacji. Tutaj także ma być stosowany już indeks WIRON. Dodatkowo Krajowe i międzynarodowe izby rozliczeniowe rozpoczynają rozliczanie transakcji pochodnych, dla których WIRON ma być indeksem referencyjnym stopy procentowej.

Zakończone zostają prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych, procedur wewnętrznych, wzorów umów uczestników rynku dla wszystkich typów produktów i innych elementów wymagających zmian w umowach i produktach finansowych.

2025

Koniec reformy. Zgodnie z założeniami mapy drogowej Narodowej Grupy Roboczej w tym roku „zakłada się gotowość do zaprzestania kalkulacji i publikacji Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR”.

Jakie są korzyści dla kredytobiorcy przy zmianie WIBORu na WIRON.

Na dzień dzisiejszym różnica pomiędzy tymi wskaźnikami wynosi ok 1%. Czy to dużo czy mało?

Przykład 300 tys. zł na 30 lat, gdzie dzisiejsze oprocentowanie zmienne wynosi 9% (Wibor 3m – 7,31 a marża 1,69%).

Jak widać na powyższym przykładzie, rata kredytu hipotecznego jest niższa o 227 zł miesięcznie. Przekłada się to różnicę w kosztach odsetkowych o łącznej 81 791 zł.

Podsumowanie

To, co jest bardzo ważne to nowy wskaźnik „rynkowy”, który ma być stosowany tylko dla nowych umów kredytowych. W przypadku umów trwających, do wartości nowego wskaźnika będzie dodany spread korygujący różnice pomiędzy stawką WIBOR a nowym wskaźnikiem.
Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jaka ma być wysokość tego spreadu. Mogę jedynie domyślać się, że będzie to wartość niwelująca różnicę pomiędzy tymi wskaźnikami. Oczywiście nikt nie jest w stanie zagwarantować, że taka różnica 1% (punktu procentowego) będzie obowiązywać zawsze.

Zmiana WIBORu na WIRON zmniejszy ryzyko ewentualnego manipulowania przez banki wysokością stawki referencyjnej i tym samym, kosztem kredytu.

Jesteś zainteresowany/a wyliczeniem swojej zdolności kredytowej, to zapraszam do kontaktu lub prześlij dalej jeśli uważasz, że warto. 

Warto również przeczytać inne wpisy z tej serii:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

2 Odpowiedzi

 1. Robert Mikołajaczyk

  Dzień dobry,
  jak Pan ocenia pomysł zaciągnięcia nowego kredytu z WIRON, aby spłacić nim ten z WIBOR?

  Pozdrawiam,
  Robert

  1. Patrząc na dzień dzisiejszy, jest to bardzo dobry pomysł. WIRON jest niższy o ok. 1% od Wiboru. Różnica na racie wynosi ok. 70 zł na każde 100 tys. na 30 lat. Jak będą znane nowe stawki, to oczywiście zamieszczę odpowiednie wpisy. Zapraszam do współpracy przy refinansowaniu kredytu.