Bezpłatna konsultacja: 693181863

Mieszkanie na start Kredyt na Start Kredyt 0% Kredyt mieszkaniowy na start

Kredyt mieszkaniowy #naStart

//
komentarze0
/

Mieszkanie na start to następca programu Bezpieczny Kredyt 2%, który obniżał koszty odsetkowe od kredytu hipotecznego na zakup pierwszego mieszkania.
Ogłoszony na początku roku program mieszkanie na start będzie miał inną formułę niż ten, który skończył się w grudniu 2023 r. a funkcjonował od lipca 2023 r.
Dokładne szczegóły programu nie są jeszcze do końca znane i mogą ulec zmianie. Poniżej w artykule znajdziesz potwierdzone i najważniejsze informacje na temat Mieszkanie na start, następcy programu bezpieczny kredyt 2%.
Tutaj od razu trzeba zaznaczyć, że na oficjalnych stronach rządowych nazewnictwo tego programu to „Kredyt mieszkaniowy #naStart”. W prasie i w mediach popularna nazwa tego programu to „Mieszkanie na start”, „Kredyt na start” czy też kredyt mieszkaniowy 0%

Główne założenia programu Kredyt Mieszkaniowy #naStart

Głównym założeniem nowego programu kredyt „#naStart” są dopłaty do rat kredytów hipotecznych. Przewidywany termin startu programu „na start” to druga połowa 2024 r. Z ostatnich wypowiedzi ministra program Kredyt Mieszkaniowy #naStart może ruszyć dopiero na jesieni 2024 r.
Wg obecnego projektu ustawy Kredyt Mieszkaniowy #naStart będzie można zaciągnąć do końca 2027 r.

Limit ilości wniosków kredytowych

Ustawa prowadznie ograniczenie co do ilości złożoych wniosków przez kredytobiorców w ciagu 1Q – limit ten został ustalony w wysokości 15 tys. wniosków. To co ważne, kredytobiorca składający wniosek do kilku banków będzie liczony jako 1 wniosek.

Ustawa Kredyt Mieszkaniowy #naStart

Aktualnie został przygotowany projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart, który ma być poddany konsultacjom publicznym.
NOWOŚĆ!! Projekt ustawy przewiduje rozróżnienie kredytu udzielonego jako kredyt hipoteczny oraz kredyt konsumencki.

Różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami kredytu
a) kredyt hipoteczny przeznaczony na:
– budowę domu, w tym jego wykończenie
– zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie (w tym nabycie spółdzielczego prawa do lokalu)
b) kredyt konsumencki przeznaczony na pokrycie całości lub części kosztów związanych z:
– partycypacja
– wkład mieszkaniowy

Dla kogo mieszkanie w programie #naStart?

Kto będzie mógł ubiegać się o Kredyt mieszkaniowy #naStart 2024? Wg najnowyszych informacji – kredyt #naStart ruszy w 2025 r.

SingielNie ukończone 35 lat, nie posiadający dziecka
OsobyBez limitu wieku, które mają co najmniej 1 dziecko
OsobyKtóre nie mają i nie miały mieszkania czy domu jednorodzinnego
OsobyKtóra posiada maksymalnie 50% udziałów w mieszkaniu (prawo własności, spółdzielcze prawo do lokalu) nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny
*posiadanie udziałów w mieszkaniu nabyte w drodze darowizny – TO NOWOŚĆ!
Osoba/osóbKtóra/którzy ma/mają już jedno mieszkanie, ale w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci.
Dwie osoby NOWOŚĆ! Osoby, które chcą skorzystać z programu nie muszą być małżeństwem!
Dwie osoby Mogą posiadać łącznie maksymalnie 50% udziałów w prawie własności do jednego mieszkania nabytego w drodze dziedziczenia lub darowizny
Dwie osoby Obowiązkowo nabywcy mieszkania muszą nabyć nieruchomość w udziałach po 50%.
*ma to za zadanie zablokować dobieranie kredytobiorców w celu podniesienia zdolności kredytowej

Okres kredytowania mieszkanie na start

 • minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat w przypadku kredytu hipotecznego
 • minimalny okres kredytowania 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat w przypadku kredytu konsumenckiego.

Jak długo mają trwać dopłaty do kredytu mieszkaniowego

 • 120 miesięcy w przypadku kredytu mieszkaniowego udzielnego jako kredyt hipoteczny;
 • 60 miesięcy w przypadku kredytu mieszkaniowego udzielonego jako kredyt konsumencki.

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego #naStart

Dopłaty do rat kredytu mają obowiązywać przez okres pierwszych 10 lat i mają być uzależnione od wielkości gospodarstwa domowego. Im jest więcej dzieci w gospodarstwie domowym, tym dopłata będzie wyższa. Niektórzy kredytobiorcy mogą liczyć na kredyt mieszkaniowy z oprocentowaniem 0%.

1,5%w przypadku gdy nie ma dzieci
1%jeżeli jest jedno dziecko
0,5%jeżeli jest dwoje dzieci
0%jeżeli jest troje albo więcej dzieci

Wysokość kredytu Mieszkanie #naStart

Wg założeń programu, wysokość kredytu nie będzie limitowana! Ograniczeniem jest maksymalna kwota kredytu naStart (kapitału), do którego będzie stosowana dopłata. Kwota kredytu, do której będzie przysługiwała dopłata, jest uzależniona od ilości osób w gospodarstwie domowym.

Wysokość kredytu, do której ma przysługiwać dopłata kredytu mieszkaniowego udzielnego jako kredyt konsumencki – wynosi 100 000 zł.

Ilość osób w gospodarstwie domowymwysokość kredytu, do której ma przysługiwać dopłata kredytu mieszkaniowego udzielnego jako kredyt hipoteczny
1 osoba200 000 zł
2 osoby 400 000 zł
3 osoby 450 000 zł
4 osoby500 000 zł
5 osób lub więcej osób600 000 zł
* wysokość kwoty kredytu, do której będzie dopłata w kredycie mieszkaniowym naStart

Przykład 1: Rodzina 2 + 2 zawnioskuje o kredyt na 550 tys. zł, to w ramach programu otrzymają dopłaty, które obniżą oprocentowanie do 0,5% i obejmą wyłącznie 500 tys. zł z kwoty kredytu (zgodnie z powyższymi limitami) a pozostałe 50 tys. zł będą oprocentowane wg „oprocentowania rynkowego”
Przykład 2: Rodzina 1 + 2 zawnioskuje o kredyt na 500 tys. zł, to w ramach programu otrzymają dopłaty, które obniżą oprocentowanie do 0,5% i obejmą wyłącznie 450 tys. zł z kwoty kredytu (zgodnie z powyższymi limitami-limit 450 tys. zł dla gospodarstwa 3-osobowego).

Maksymalny limit wysokości kredytu mieszkaniowego #naStart

Założenia programu przewidują „założenie terytorialne”. Wymienione powyżej limity mogą zostać powiększone, gdy lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, którego dotyczy kredyt mieszkaniowy, znajduje się na terenie województwa lub miasta o liczbie ludności wyższej niż 300 000 mieszkańców. W przypadku zakupu nieruchomości, gdzie wartość odtworzeniowa 1 m2 powierzchni użytkowej jest wyższa niż ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wskazane limity będą wyższe o 10% lub 20%. 

Kredyt mieszkaniowy #naStart a kryterium dochodowe

Jest to nowy warunek (ograniczenie), który wcześniej nie występował w analogicznych programach.
Na chwilę obecną wiadomo, że kryterium maksymalnych dochodów pozwalających na udział w programie następująco dla gospodarstwa domowego:

 • 7 000 zł netto dla singla;
 • 13 000 zł netto dla dwuosobowego gospodarstwa domowego;
 • 16 000 zł netto dla trzyosobowego gospodarstwa domowego;
 • 19 500 zł netto dla czteroosobowego gospodarstwa domowego;
 • 23 000 zł netto dla pięcioosobowego i większego gospodarstwa domowego.

  * średni dochód będzie wyliczany na podstawie dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym moment złożenia wniosku kredytowego

Co ciekawe, przekroczenie limitu dochodu nie wyklucza udziału w programie, a jedynie powoduje zmniejszenie dopłat.
Dopłata byłaby pomniejszana o 50% kwoty przekroczenia w przypadku singla oraz 25% w przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzą co najmniej 2 osoby.

W przypadku zakupu nieruchomości położonej na terenie województwa lub miasta (w przypadku miast warunek odnosiłby się do największych rynków mieszkaniowych, tj. miast o liczbie mieszkańców wyższej niż 300 tys.), dla którego ogłoszona przez wojewodę wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego powyższy limit dochodi podwyższa się o 10 lub 20%.

Maksymalne wartości (bez przekroczeń) na podstawie założeń projekty ustawy w zależności od lokalizacji:

Źródło: wyliczenia na podstawie: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Źródło: wyliczenia na podstawie: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Limit powierzchni użytkowej

Projekt utastwy przewiduje wprowadzenie górnego limitu powierzchni użytkowej nabywanej nieruchomości (dotyczy mieszkania i domu)!!
W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, limit ten wynosi 50 m2. Limit ten zostaje podwyższony o 25 m2 za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego.

Zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego o większej powierzchni niż określona w limicie spowoduje pomniejszenie dopłaty o 50 zł za każdy metr przekroczenia
W przypadku budowy domu limit nie obowiązuje.

Portal Danych o Obrocie Mieszkań

Wraz z uruchomieniem programu #naStart zostanie utworzony portal prezentujący ceny transakcyjne na rynku mieszkaniowym. Ma to na celu udostępnienie informacji o cenach transakacyjnych lokali mieszkalnych i domów jednorodzinncyh.

Mieszkanie na Start – wkład własny

Aktualnie projekt programu rządowego nie zakłada górnego limitu środków, jakie musi posiadać kredytobiorca. W odróżnieniu od programu BK2% gdzie maksymalna kwota wkładu własnego wynosiła 200 tys. zł, co przekładała się na maksymalną kwotę zakupu mieszkania.

Kredyt mieszkaniowy #naStart a minimalny wkład własny?

Wg aktualnego projektu ustawy kredytobiorca z wkładem własnym mniejszym niż 20% kwoty przeznaczonej na zakup (czy też budowę) będzie mógł uzyskać gwarancję spłaty części kredytu w maksymalnej wartości 100 000 zł.

Kredyt Mieszkaniowy #naStart – które banki.

Na ten moment nie ma informacji, które banki na pewno przystąpią do tego programu i będą udzielać kredyt mieszkaniowy naStart. Przypuszczam, że będą to banki, które przystąpiły do programu BK2%.

Kredyt #naStart – jak złożyć wniosek?

Program kredyt mieszkaniowym #naStart jest aktualnie w fazie prac, dlatego na ten moment jeszcze nie wiadomo, w jaki sposób będzie można skład wnioski. Najprawdopodobniej procedura będzie analogiczna do tej, którą znam z programu BK2% (Bezpieczny Kredyt 2%).
Kredytobiorcy składają wnioski do banku oferującego kredyt mieszkaniowy #naStart, będą musieli podpisać dodatkowe dokumenty dotyczące spełnienia warunków i wymogów tego programu (najprawdopodobniej będą te 2-3 dokumenty, które zostaną przygotowane przez bank — druki BGK).

Niemniej jednak osoby, które chcą skorzystać z dopłat, jakie oferuje mieszkanie #naStart, powinny już teraz zacząć rozglądać się nie tylko za odpowiednim lokalem, ale też zbierać środki na koszty okołokredytowe (np. opłaty notarialne), wkład własny.

Posumowanie

Czy nowy program mieszkanie na start będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem? Sądzę, że z nowego programu będzie chciało skorzystać więcej kupujących niż w przypadku BK2%. Wynika to z różnic poszczególnych programów. W niektórych przypadkach kredyt mieszkaniowy na start może wynieść finalnie 0% – czyli w ciągu 10 lat spłacamy tylko sam kapitał bez odsetek!!!
Jakie finalne będą warunki i obostrzenia? Dowiemy się w późniejszym terminie.

Nie wiesz, czy w Twojej sytuacji możesz starać się o kredyt #naStart, jaką masz zdolność kredytową w kredyt na start, jaka będzie wysokość raty w programie mieszkanie na start? Na te i inne pytanie mogę udzielić Ci odpowiedzi i przygotować do kredytu hipotecznego, mieszkaniowego.

Na co dzień, spotkać się ze mną można w Warszawie — spotkania stacjonarne w biurze Praga oraz Wola.
Zapraszam do współpracy – Piotr Zdanowicz – Twój Ekspert kredytowy (pośrednik kredytowy) w Warszawie.

Warto również przeczytać inne wpisy z tej serii:

Dziękuję za oddanie głosu!
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Zostaw wiadomość